terug naar overzicht
AUTEUR: MARTIJN BOS

70% beter leren met XR?

In het Osse technisch onderwijs neemt het gebruik van augmented (AR) en virtual reality (VR) toe. Niet in de laatste plaats omdat het een positieve invloed heeft op het leerproces en de motivatie van leerlingen, studenten en medewerkers. Zo zien we dat in de met Open Badges-ondersteunde doorlopende leerlijnen op een hele mooie manier gebruikt wordt gemaakt van deze techniek.

Een recent Brits onderzoek onderzocht de onderwijskundige meerwaarde van AR en VR. We gaan hier ongetwijfeld meer van zien binnen de Lerende Stad Oss; op school en in het bedrijfsleven. Het maakt leren nog flexibeler en effectiever. Maar, voordat je start met AR- en VR-toepassingen in het leerproces, is het van belang om je goed te oriënteren op de mogelijkheden en valkuilen.

Download het gehele onderzoek via deze link.

open badge Sketchup - Het Hooghuis Zuid-West BWI (ontwerp door Roos de Bruijn)

Een leven lang leren

Leren en Ontwikkelen (L&D) is een  belangrijk onderdeel van elke organisatie. Werknemers worden ingewerkt, opgeleid en bijgeschoold met het oog op persoonlijke en professionele vooruitgang. In de afgelopen twintig jaar heeft de wereld van bedrijfsopleiding en -ontwikkeling een duidelijke verschuiving gezien van sessies onder leiding van een instructeur naar een flexibele, meer technologische, leerfocus.

Einde van One Size Fits All

De standaard leermanagementsystemen als one-size-fits-all, eenrichtingsaanpak vervaagd en wordt steeds verder teruggedrongen, omdat bedrijven hebben ontdekt dat flexibel leren meer oplevert. De old-school gedachte van vaste meerdaagse cursussen en basistoetsen wordt ingehaald door nieuwe mogelijkheden. Het traditionele idee dat werknemers een leerperiode hebben en dan voor de rest van hun loopbaan klaar zijn, wordt ook steeds minder onderschreven.


L&D is een must

Nu het gebrek aan ontwikkeling voortdurend wordt genoemd als een van de top drie redenen waarom werknemers hun werkgever verlaten (World Economic Forum Report, 2018) https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018, moeten bedrijven meer dan ooit op zoek gaan naar innovatieve manieren om hun personeel bij te scholen.

Opleidingsmethoden en -schema's zijn verschoven in de richting van zelfontplooiing, waarbij werknemers vaak zelf in hun eigen tijd trainen. Docenten zijn nog steeds belangrijk, maar in plaats van een eenzijdige discussie, worden lerenden aangemoedigd om deel te nemen en bij te dragen aan het gesprek. In plaats van te worden verteld hoe iets moet worden gedaan, worden praktische activiteiten zodat ze het zelf kunnen proberen. Nieuwe oplossingen draaien om boeiende lessen, mogelijkheden om in hun eigen tijd te leren, en flexibele onderwijsmethoden die op elke lerende zijn afgestemd.

Technologie ondersteunt de leerervaring van vandaag op manieren die decennia geleden ondenkbaar zouden zijn geweest. In plaats van leren in een klaslokaal, kunnen werknemers aan hun bureau of op afstand leren met eLearning-materiaal. In plaats van het lezen over kernprocessen in een lesboek, kunnen werknemers video's bekijken en deelnemen aan virtual reality-reconstructies. Werknemers komen in een cultuur van voortdurend leren en zelfontplooiing terecht met websites die hen helpen groeien, of ze nu twintigers of vijftigers zijn.

AR is een natuurlijke aanvulling op de voortdurende innovatie binnen leren en ontwikkeling. Wat is er boeiender dan een tekstboek, video, of demonstratie? Het antwoord is een volledig interactieve AR-ervaring waarin mensen zelf taken kunnen leren. De technologie kan worden geïntegreerd in bestaande programma's, waardoor het niveau waarop lerenden kennis en vaardigheden vasthouden en toegankelijk maken, wordt verhoogd.

Waarom is AR een effectief leermiddel/ leerstrategie?

Onderzoeksbureau Mindshare Futures heeft een neurowetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Neuro-Insight, leiders op het gebied van neurologische tests. Ze ontdekten dat in vergelijking met traditionele video- en online-ervaringen AR een sterke stijging teweegbrengt in de retentie, emotionele en geheugencodering in de hersenen van de gebruiker.

Het Britse onderzoeksteam bestudeerde een nationaal representatieve steekproef van 150 deelnemers in een onderzoeksproject dat voor het eerst de onbewuste reacties van de hersenen op stimulus tussen AR en andere toepassingen vergeleek. Wat bleek, AR-activiteiten verdubbelden bijna de visuele aandacht, met een toename van 70% in geheugencodering. Geheugencodering of inprenting het proces waarbij de informatie vanuit de zintuigen eerst door de hersenen wordt geïnterpreteerd (waarnemen) en vervolgens wordt toegeleid naar het geheugen (onthouden).

In een L&D setting betekent dit dus dat programma's die gebruik maken van AR mogelijk 70% effectiever zijn om deelnemers in staat te stellen informatie te onthouden en deze vaardigheden vervolgens in hun werk te gebruiken. Het suggereert ook dat er later minder hertraining nodig zal zijn.

AR zorgt voor hogere niveaus van visuele aandacht in de hersenen en aandacht is een noodzakelijke voorloper van elke vorm van hersenrespons op communicatie - als mensen een boodschap niet registreren, heeft het geen blijvende impact. Het creëren van een trainingsprogramma dat deze aandacht stimuleert, is de investering waard.

Een van de ongelooflijke bevindingen in deze studie was het vermogen van AR om hoge niveaus van visuele aandacht en betrokkenheid te stimuleren in vergelijking met niet-AR taken. Na afronding van ons onderzoek bleek dat AR bijna het dubbele (1,9 keer) aan visuele aandacht opleverde in vergelijking met de niet-AR-taken.

Geheugencodering is 70% hoger met AR

In neurologische termen: als communicatie effectief wil zijn, moet het worden gecodeerd in het langetermijngeheugen - anders zal het weinig tot geen impact hebben op onze toekomstige acties. Wil L&D-materiaal succesvol zijn, dan moet het gemakkelijk te onthouden zijn en een blijvende impact hebben. Wat men in deze studie ontdekte was dat geheugencodering 70% hoger was in de AR taken vergeleken met de niet AR taken. Dit betekent dat AR een bijzonder krachtige manier kan zijn om informatie over te brengen die vervolgens wordt vastgehouden.

AR gebruiken om uw L&D programma te verbeteren

De voordelen van het gebruik van AR zijn duidelijk. Het kan de leerervaring verbeteren, mensen hun eigen aanpak laten kiezen voor het leren met de aangeboden middelen, en ook leren op afstand vergemakkelijken. Trainingen kunnen korter en flexibeler zijn; in plaats van een geplande afspraak, kan een training op elk gewenst moment worden uitgerold om werknemers bij te scholen tot een noodzakelijk niveau. Als het goed ontworpen is, kan het een boeiende ervaring bieden die mensen aantrekt, wat leidt tot een grotere impact voor het bedrijf en het individu.

Leerling-centrische & gepersonaliseerde training

In het verleden hadden veel L&D programma's een inhoudelijke focus, er waren vaste plannen voor modules die gevolgd moesten worden en een toegewezen tijd waarin deze afgerond moesten worden. Het is echter duidelijk geworden dat one-size-fits-all leren niet de meest effectieve manier van trainen is. Mensen zijn individuen die elk op een andere manier en in een ander tempo leren. Met AR kunt u op een eenvoudige en kosteneffectieve manier een programma samenstellen dat is afgestemd op de behoeften van elk individu. Door gebruikers interactief AR-leermateriaal aan te bieden, kan je vertakkingsscenario's creëren waarin lerenden 'hun eigen reis kunnen kiezen', bijvoorbeeld informatieve hotspots, waarmee ze hun eigen leerpad kunnen uitstippelen en zichzelf in hun eigen tijd kunnen testen.

Toegang en betrokkenheid op afstand

De nooit eerder voorgekomen uitbraak van COVID-19 dit jaar heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om op afstand te kunnen werken en leren. Met AR kunnen uw medewerkers op afstand toegang krijgen tot en gebruik maken van verschillende materialen.

Dankzij de flexibiliteit van AR-publicatieplatforms kunt u berichten en ervaringen bijwerken om ze aan te passen aan veranderende richtlijnen. Door toegang op afstand hebben mensen ook toegang tot de content wanneer het hen uitkomt en dus wanneer ze het meest betrokken zijn. Als er iets is waar L&D naar op zoek is - is het een manier om vaardigheden aan te leren op het moment dat de lerende dat wil en hij/zij de kennis of vaardigheid direct kan toepassen. Het leereffect is in die situatie optimaal.

Just-in-Time (JIT) training is een uitstekend voorbeeld van een situatie waarin medewerkers op afstand informatie moeten zoeken en AR een waardevol hulpmiddel is om dit te doen. Plaats bijvoorbeeld een scanbare code op een machine en gebruikers hebben direct toegang tot instructievideo's, informatie hotspots, animaties en schematische weergaves.

Effectieve interactiviteit is iets waar het traditionele lesmateriaal op afstand kan ontbreken. Een boek of folder kan informatie geven - maar het kan geen vragen beantwoorden of specifieke punten uitdiepen. Hetzelfde geldt voor een video; hoewel het een geweldige manier is om visuele informatie te leveren, is het beperkt tot één medium.

Een training met een docent zal altijd impact hebben, zolang de deelnemers de ruimte hebben om zich te engageren en nieuwsgierig te zijn. Ik geloof niet dat dit ooit zal veranderen, maar wat wel verandert is dat technologische ontwikkelingen zoals AR kan helpen om de leerervaring (lokaal of op afstand) te verbeteren en aantrekkelijker te maken.