Kinderboek het Bos van Oss

Samen groeien naar iets moois! Het doel is de aanplant van een nieuw bos met de omvang van 20 hectare.


In cijfers
20 hectare bos
80.000 bomen
36 basisscholen

Het Bos van Oss is een initiatief van de werkgevers in Oss. Doel is de aanplant van een nieuw bos met de omvang van 20 hectare. Het bos moet er komen door een hechte samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen binnen de Osse gemeenschap. Gemeente, onderwijs, belangengroepen, verenigingen, bedrijfsleven en natuurlijk de inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en mee te werken. Daarmee wordt het een symbool voor gemeenschappelijke actie ter ondersteuning van een duurzamere toekomst. Dat maakt het een uniek project in Nederland!

Als Lerende Stad zijn wij extra trots op de inzet van een kinderboek voor het primair onderwijs met als achterliggende thema “Het Bos van Oss”. De commissie onderwijs van de stichting Bos van Oss heeft zich de afgelopen tijd ingezet om de vraag komt dit boek er binnenkort hopelijk met “Ja!” te kunnen beantwoorden. Het doel met dit boek is om leesvaardigheid te bevorderen, bewustwording van duurzaam leven te vergroten en het Bos van Oss als bijzonder project onder de aandacht te brengen. We geloven dat kinderen de sleutel zijn tot een duurzamere toekomst en willen hen enthousiasmeren om ambassadeurs te worden voor het Bos van Oss.